Psychologie en haptonomie

Intakegesprek

In het intake gesprek leren de cliënt en de therapeut elkaar kennen. De cliënt vertelt zijn verhaal en de therapeut stelt verkennende vragen. Met behulp van de vragen probeert de therapeut een beeld te krijgen van de problematiek en de situatie van de cliënt. Ook probeert de therapeut uitstapjes te maken naar de gevoelsbeleving van de cliënt: welke gevoelens leven er achter het verhaal van de cliënt? En hoe reageert de cliënt op die vragen? Op die manier probeert de therapeut een goed beeld te krijgen van de hulpvraag van de cliënt en samen met de cliënt tot een therapieplan te komen. In het intakegesprek vertelt de therapeut ook hoe de consulten van Groeiconsult zijn opgebouwd en wat de cliënt kan verwachten. Aan het eind van het gesprek bespreken de cliënt en de therapeut of ze met elkaar willen werken aan de situatie van de cliënt. Een intakegesprek duurt 50 minuten.

Gesprek

In elk consult is er tijd om door middel van gesprek dieper op gedachten en gevoelens in te gaan. De cliënt vertelt wat er in de afgelopen periode is gebeurd en de therapeut stelt daar vragen over. Het gaat er in het gesprek niet om de logica van de gebeurtenissen op een rij te zetten, maar juist om een bewustwordingsproces op gang te brengen. En om gedachten en gevoelens uit te dagen of ze wel kloppen. De therapeut probeert de minder bewuste gevoelens van de cliënt bewuster te maken voor de cliënt.

`Blijf in contact en voel!`

Interactie

Door middel van ervaringsoefeningen gaan de therapeut en de cliënt samen op zoek naar de manier van handelen en het patroon van de cliënt. Het gaat in de oefeningen steeds om het voelen in het moment. De therapeut stimuleert de cliënt om steeds bewust te blijven voelen en waarnemen wat er vanbinnen gebeurt.

  • Wat valt er vanbinnen te voelen?
  • Sta je in contact met je gevoel?
  • Hoe voelt het om te voelen?
  • Beweeg je leidend of volgend?
  • Voel je je kracht of je zwakte?

Lichaamsgericht werk op de bank

In de haptonomie wordt er veel lichaamsgericht gewerkt. Aan het lichaam valt veel te voelen en het is de meest directe manier van communiceren. De cliënt ligt op de bank en de therapeut raakt de cliënt op een respectvolle wijze aan. Met zijn handen maakt hij de cliënt meer bewust van hetgeen er in het lijf te voelen valt: Het lichaam liegt nooit! Ook op de bank gaat het om het voelen en het beleven in het moment en minder om het verhaal. De oefeningen en het samen werken op de bank bieden een gevoelservaring. Alles wat er gebeurt en wat er wordt gevoeld, krijgt in de nabespreking een betekenis voor het dagelijks leven van de cliënt. Op die manier biedt Groeiconsult een vertaling van gevoelens naar praktijk.

  • Voel hoe je ademt
  • Voel hoe je ligt
  • Voel de handen van de therapeut
  • Voel jezelf
  • Voel jezelf helemaal!